verkeersmaatregelen

De missie van een “verkeersanalyse” -project is het definiëren en ontwikkelen van nieuwe algoritmen die BSM-gegevens zullen gebruiken om geselecteerde verkeersmaatregelen te analyseren die kunnen worden gebruikt voor optimaal prestatiebeheer, verkeerscontrole en realtime reizigersinformatie.

Verkeersmaatregelen worden doorgaans gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe algoritmen voor zowel BSM als operationele behoeften. Een “model van de weg” wordt ontwikkeld door het team waaraan de taak is toegewezen en er wordt een beschrijving gegeven van de taak en de verwachte resultaten. Zodra het project formeel is gestart, wordt een doel voor elke mijlpaal genoteerd, samen met geschatte tijdsbestekken. Aan het einde van het project moet er een gedefinieerde reeks gerichte en te leveren verkeersmaatregelen zijn die zijn afgeleid uit de verkeersregelaar.

Het eerste deel van de weganalysebrief beschrijft het doel van het project, de huidige situatie en toekomstige verwachtingen van het project en verkeerspatronen. Het doel wordt doorgaans uitgedrukt in termen van algemene bepalingen of beleidsdoelstellingen die in het projectplan en de begroting moeten worden gerealiseerd. Algemene bepalingen kunnen betrekking hebben op de zakelijke, economische en sociale ontwikkeling. Deze doelen en doelstellingen moeten worden gerealiseerd om het project te laten slagen en de gewenste resultaten te behalen.

Verkeersmaatregelen worden doorgaans geanalyseerd door rekening te houden met de algehele prestaties van het systeem als geheel, in plaats van met specifieke delen van het netwerk. Dit zorgt voor een nauwkeurigere weergave van de verkeersomstandigheden op alle delen van het netwerk. In deze paragraaf worden de verkeersgegevens geanalyseerd op kwaliteitskenmerken met behulp van standaardmetingen zoals het Good Measurement System (GMS), verkeerslichtindicatoren (TLES) en andere prestatie-indicatoren. Kwaliteitsmetingen geven een completer beeld van de verkeerssituatie op straatniveau. De analyse van deze kwaliteitskenmerken gaat verder dan een eenvoudige vergelijking van de waargenomen verkeershoeveelheid en tracht bronnen van afwijking van de gewenste omstandigheden te identificeren.

Gegevensanalyse is doorgaans een langdurig proces, vooral als er meerdere statistieken moeten worden vergeleken. Veel verkeersmaatregelen zijn tijdrovend en omslachtig, met langdurige documentatieprocessen en regelmatige opvolging door het management. Bij gebruik als onderdeel van het strategisch beheerproces wordt data-analyse vaak gezien als een van de meer gewenste verkeersmaatregelen.

Er zijn veel manieren om de kwaliteit van het verkeer te meten. Deze omvatten tal van technieken en technologieën die worden gebruikt bij engineering en transportplanning, zoals wiskundige modellering, verkeerslichtsystemen, GIS en andere computerondersteunde ontwerptechnieken (CAD), feitelijk veldonderzoek, real-time monitoring en satellietkartering. Veel technieken die worden gebruikt bij technische verkeersbeheersing kunnen ook worden toegepast bij niet-technische verkeersbeheersingsmaatregelen. Dergelijke technieken zijn onder meer statistische analyse, casestudy’s en op gebruikers gebaseerde enquêtemethoden.

Verkeersmaatregelen spelen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat het bedrijf soepel functioneert door kwaliteitsproblemen op alle niveaus van de organisatie aan te pakken. Ze worden gebruikt in alle soorten bedrijven, waaronder overheidsinstanties, openbare nutsbedrijven, productie, detailhandel, groothandel en meer. Hoewel verkeersbeheer een complex en ingewikkeld proces is, wordt het vaak gezien als een one-size-fits-all oplossing die effectief kan worden geïmplementeerd door alle soorten organisaties. Er zijn veel uitdagingen bij het beheren van verkeer, vooral in groeiende en opkomende markten. Het is noodzakelijk om kwaliteitsmaatregelen te kiezen om de werkelijke kwaliteit van het verkeer te bepalen. Een volledig begrip van het verkeersmeetproces is noodzakelijk voor alle managers die verantwoordelijk zijn voor de effectiviteit van verkeersmaatregelen.